Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Zbigniew Łukawski

Kancelaria komornicza nr IV w Jaworznie

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JAWORZNIE ZBIGNIEW ŁUKAWSKI INFORMUJĘ, IŻ W DNIU 19-03-2024 R. PRZYJĘCIE STRON PRZEZ KOMORNIKA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W GODZINACH 8:00-12:30. KANCELARIA BĘDZIE CZYNNA DO GODZINY 15:00.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Zbigniew Łukawski zawiadamia o planowanej zmianie adresu siedziby kancelarii. Od dnia 1 czerwca 2023 r. siedziba kancelarii będzie się znajdować pod adresem 43-600 Jaworzno ul. Biała 8.

Komornik Sądowy Zbigniew Łukawski jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie.
Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak:
– wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
– wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
– wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
– sporządzanie protokołu stanu faktycznego.

Doręczenie korespondencji sądowej przez komornika sądowego.
Od dnia 07.11.2019 r. została zniesiona tzw. “fikcja doręczeń” korespondencji sądowej będącej pierwszym pismem w danym postępowaniu. Najczęściej pismem tym jest wnoszony przez powoda pozew. Zgodnie z art. 139 zn.1 k.p.c. w przypadku nie odebrania przez powoda takiej korespondencji, doręczanej za pośrednictwem operatora pocztowego, pomimo dwukrotnego jej awizowania, powód zostanie zobowiązany przez sąd do doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.
Komornik dokonuje doręczenia korespondencji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.
Dodatkowo w przypadku ustalenia przez komornika podczas próby doręczenia korespondencji, że adresat nie mieszka pod wskazanym adresem, zlecający doręczenie może wystąpić do komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

Na stronie znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii, możliwości kontaktu, a także informacje o aktualnych licytacjach.

Dla Państwa wygody, w dziale formularze zostały opublikowane typowe wzory wniosków egzekucyjnych, które najczęściej są wykorzystywane w naszej kancelarii.

Kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 pod numerem telefonu:

 +48 32 718 67 19

Wpłat dokonywać można w kasie kancelarii lub na rachunek Komornika o numerze:

52 1050 1243 1000 0090 3173 1103

Niniejsza strona powstała wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi reklamy ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Ta witryna używa plików cookie (ciasteczka). Korzystając z naszej strony akceptujesz cookie. Korzystanie z naszego serwisu www bez zmiany ustawień dotyczących cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji

UWAGA: Witryna wykorzystuje pliki cookie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Close